Thứ ba 27/02/2024 05:10 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn
Quy định mới về định giá đất

Quy định mới về định giá đất

TTTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 12/2024/NĐ-CP ngày 5/2/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất.
    Trước         Sau