Thứ năm 09/02/2023 16:30 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn
Hà Nội: 26 chỉ tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Hà Nội: 26 chỉ tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

TTTĐ - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động số 21-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
    Trước         Sau    
Xem phiên bản di động