Thứ ba 27/02/2024 04:08 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn
Cơ hội “gỡ rào” bứt phá

Cơ hội “gỡ rào” bứt phá

TTTĐ - Chặng đường đổi mới và phát triển với những bước “chuyển mình” lịch sử của Thủ đô Hà Nội luôn gắn với những đồ án quy hoạch quan trọng.
    Trước         Sau