Thứ ba 27/02/2024 04:54 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn
Bài 3: Thủ đô tiên phong

Bài 3: Thủ đô tiên phong

TTTĐ - Chỉ thị số 24 về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thủ đô Hà Nội” được cho là liều thuốc...
    Trước         Sau